Print deze pagina

In het navolgende leest u een aantal referenties.
Mocht u meer informatie willen over hoe wij werken of anderszins vragen hebben:
aarzel dan niet om contact op te nemen.

**************************************

Gedurende een aantal jaren (periode tussen 2001-2003/2004) heb ik intensief met Theo van Paridon samen gewerkt in het managementteam van Neville Chemical Europe B.V. (NCE), waar bij Theo van Paridon de rol van interim business controller vervulde en tegelijkertijd sparring partner was van de NCE Board, directie en het NCE MT.
Typische kenmerken van Theo, gebaseerd op mijn ervaringen wil ik graag aan de hand van “random” kernpunten samenvatten:

  • Financieel en “business wise” uiterst deskundig.
  • In staat snel de problematiek binnen en buiten de grenzen van de financiële kolom te doorgronden.
  • Analytisch van geest en gaat snel naar de kern van de zaak
  • In staat een ieder een spiegel voor te houden.
  • Is soms wel wat eigenwijs; echter schuwt een stevig debat niet, komt daar bij met voldoende relevante argumenten.
  • Denkt sterk in processen.
  • Wordt soms ervaren als een solist en niet als een team speler (Echter mijn ervaringen zijn dat niet en geloof ook niet dat dit waar is!)
  • Theo is betrouwbaar en zal (persoonlijke) afspraken niet schenden.

Dr. R.S. Koene
Algemeen Directeur
Neville Chemical Europe B.V., Uithoorn

**************************************

Theo van Paridon voldoet aan de drie criteria die wij voor adviseurs hanteren: eerlijk, begrijpelijk en ter zake kundig. Dat hij daarbij ook rustig en geduldig zijn advies onderbouwt, zorgt voor een prettige samenwerking.

Roland van der Heijden
Managing Partner
Semantica B.V., Leiderdorp

**************************************

Van begin 2003 tot en met eind 2003 heeft de heer Theo van Paridon als interim Finance Manager gewerkt in de organisatie ICTS-NAS vof. ICTS-NAS is als vof gestart om te kunnen inschrijven bij Europese openbare aanbestedingen van de luchthaven Schiphol. Aan het eind van het jaar 2002 heeft ICTS-NAS twee van deze aanbestedingen gegund gekregen. Op basis van deze aanbestedingen is de onderneming van scratch af opgebouwd.

De heer Van Paridon is op voorspraak bij ondergetekende voorgedragen. Tijdens de eerste ontmoeting ontstond direct een klik. De heer Van Paridon heeft de kwaliteit om ook de mindere boodschappen op een acceptabele wijze voor het voetlicht te brengen en bij onze eerste ontmoeting heeft hij dat ook niet nagelaten.

Daar de organisatie ICTS-NAS compleet moest worden opgebouwd, van 0 medewerkers naar een kleine 400 FTE op 1 april 2003 en meer dan 600 FTE aan het einde van 2003 heeft de heer Van Paridon zich met name over de interne organisatie ontfermd – en deze met vereende krachten en zeker niet van 09:00 tot 17:00 opgebouwd. Niet alleen de financiële administratie en de daaraan ten grondslag liggende boekhouding, maar ook de centrale planning, de operationele planning, ICT en de interne facilitaire dienst viel onder de hoed van de heer Van Paridon. Dat dit met zeer daadkrachtige hand edoch zorgvuldig moest gebeuren heeft geen afbreuk gedaan aan de persoonlijke aandacht van de heer Van Paridon aan de diverse medewerkers die hiermee waren belast.

In deze zeer hectische periode heb ik de heer Van Paridon zeer goed leren kennen in zijn functie als financieel deskundige. Echter in deze niet alleen. Ook de heer Van Paridon’s bemoeienissen met de hierboven genoemde afdelingen hebben er toe geleid dat ICTS-NAS binnen het jaar 2003 een gedegen en gedragen organisatie werd. Gedegen in de kennis van zaken en de degelijk geleide interne organisatie. Gedragen door de medewerkers die van hun leidinggevenden, waaronder in veel gevallen de heer Van Paridon, het vertrouwen kregen om initiatief te nemen en zichzelf te ontplooien in deze startende en snel groeiende onderneming. Daarenboven was het voor de heer Van Paridon ook geen enkel probleem om zelf zaken op zich te nemen wat resulteerde dat wij samen een complete operationele dienst hebben gewerkt. Het televisieprogramma “Terug naar de werkvloer”, waren wij al lang voor!

De heer Van Paridon was met zijn persoonlijkheid en professionaliteit in en niet gelimiteerd tot het financiële gedeelte van de onderneming een zeer belangrijke peiler in deze start up fase van ICTS-NAS. Daarnaast was de heer Van Paridon ook een klankbord waar ondergetekende zonder meer op terug kon vallen dan wel met raad en daad bijstond – bij helder en slecht weer en bij nacht en ontij.

Belangrijk te melden is ook dat nadat ICTS-NAS een finance manager in eigen dienst had genomen de heer Van Paridon alles wat nodig was in het werk stelde om deze nieuwe medewerker alle benodigde handvatten en meer te geven om op zeer korte termijn de werkzaamheden van hemzelf over te nemen.
Het doet mij deugd om een referentie m.b.t. de heer Van Paridon aan het papier te mogen toevertrouwen en indien u mij nadere vragen wilt stellen kunt u mij gerust bellen op het volgende telefoonnummer: 06 – 433 79 000.

Mart Vergouwen MBA
General Manager
ICTS-NAS, Schiphol

**************************************

Je kunt goed met verschillende soorten van menselijke reacties overweg. Ik vermoed dat het slim is geen ruzie met jou te maken.
Ik bewonder je om fabelachtig geheugen en indien de trein eenmaal op stoom is gekomen, je hoge inzet en vakmanschap voor mijn BV.
Afspraken kwam je na, de toonsoort van je adviezen was met begrip voor het anders denken en voelen van onze disciplines, waar wij zo volstrekt anders in de wereld staan.
Terugkijkend vermoed ik, dat je vertrouwen weet te wekken bij jouw clientèle, met name door je eigenzinnige opvattingen.
Je parate geheugen draagt daartoe bij. Opzoeken van feiten is bij jou veeleer verifiëren of je het goed onthouden hebt.
Inderdaad, toen ik als persoon in meer zwaar weer terecht kwam, was je attitude betrokken en tegelijk met passende afstand.
Je vertaalde in dit gemengde gebied van financiële en persoonlijke zaken naar de door jou voorgestane richting zodat jij mij de gelegenheid gaf in dit doolhof mijn eigen koers te varen.

Van harte succes gewenst bij je nieuwe koers,waar ik persoonlijk vertrouwen in heb.

Albert de Jong
Psycholoog/psychotherapeut

**************************************

Kort na de start van onze onderneming in 1993 is Theo van Paridon onze financieel adviseur geworden. Inmiddels werken wij ruim 15 jaar met hem samen, zowel zakelijk als privé. Op zich zegt dat al veel. Onderweg toets je je eigen oordeel namelijk wel eens (hebben wij wel de juiste adviseur?), en Theo heeft deze toetsen glansrijk doorstaan. De helderheid, eenduidigheid, volstrekte nuchterheid, integriteit en consistentie van zijn adviezen zijn daar debet aan. Maar ook het vermogen tot ‘meebewegen’ en inleving in onze (zakelijke en persoonlijke) ontwikkelingen, onze plannen én onze zorgen. Theo is altijd ‘paraat’ op de momenten dat het er om gaat, verdiept zich in onze branche en bijbehorende specifieke vraagstukken en heeft geen moeite om – desgevraagd – zaken tien keer toe te lichten. Theo van Paridon is daarbij een markante persoonlijkheid, niet gespeend (heel belangrijk!) van een goede dosis humor en relativeringsvermogen.

Monika Jak
De Fabriek Communicatie Creatie Coaching BV, Amsterdam