Print deze pagina

De kern van de zaak

DonPari is een financieel adviesbureau, voor (internationale) organisaties (profit en non-profit), midden- en kleinbedrijf en particulieren. DonPari biedt oplossingen voor vraagstukken waarbij financiën een rol spelen. Dat betekent dat we onze adviesrol breed opvatten: uw vragen zijn wellicht financieel van aard, de oplossingen liggen soms op een ander terrein. Ons doel is het analyseren van het (daadwerkelijke) probleem, het voorleggen van passende oplossingen en het helpen met de implementatie ervan. Simpel en effectief.

Winst uit vermogen: het is het motto van DonPari. Uiteraard slaat dat allereerst terug op ons vermogen om voor u de juiste oplossingen te vinden. Maar het motto heeft meer lagen.

Over winst

De winst hoeft niet louter financiële winst te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de winst die u boekt door een meer gestructureerde werkmethode, door tijdwinst in administratie, door helderheid over doelstellingen, door een verbeterde (financiële) planning. En niet te vergeten de winst in de vorm van rust op het financiële front en in uw hoofd.

En over vermogen

Ook het begrip vermogen gaat niet alleen over financieel vermogen. Het begint er bijvoorbeeld al mee dat u blijkbaar – nu u dit leest – het vermogen heeft om te onderkennen dat u wel wat hulp kunt gebruiken. Maar denk ook aan uw vermogen tot het formuleren van doelen en het implementeren van oplossingen, het onderkennen van de consequenties van uw keuzes. DonPari helpt u dat vermogen te ontsluiten, te ontwikkelen. Wij doen alles – in ons vermogen – om u, in alle opzichten, ‘vermogend’ te maken.

De adviseur

DonPari is opgericht door Theo van Paridon.
Theo van Paridon (63)  is tot 1992 werkzaam geweest bij Ernst&Young en bij PriceWaterhouseCoopers. Vanaf 1992 heeft hij een praktijk gevoerd voor fiscaal/administratieve dienstverlening, met als speerpunten de advisering aan vrije beroepsuitoefenaren en vermogende particulieren. Vanaf 2000 heeft hij tevens interim functies bekleed op het gebied van financieel management, onder andere als controller en financieel directeur.

Karakteristieken

  • Brede ervaring
  • Sterk analytisch vermogen (snel tot de kern van de zaak komen)
  • Gedreven en resultaatgericht
  • Ervaren in veranderingsmanagement
  • No nonsens mentaliteit
  • Direct en helder in communicatie, bondige rapportages

En last but not least:

  • Onafhankelijk advies

Onafhankelijk: géén loze kreet

De term ‘onafhankelijk advies’ is in de financiële wereld een hol begrip geworden. Dat komt omdat veel adviseurs uiteindelijk (tóch) adviezen blijken te geven waar ze zelf belang bij hebben. Niet alleen door ‘connecties’ of afspraken met (financiële) instellingen, maar bijvoorbeeld ook door adviezen in de tijd ‘uit te smeren’ (meer uren maken).
Wij stellen het hier maar zo direct mogelijk, omdat DonPari in dat opzicht onderscheidend is. Ons advies is ‘belangeloos’. Wij gaan voor de enige oplossing voor het vraagstuk: de beste oplossing. Of we daar zelf nu baat bij hebben of niet.

De ervaringen

In het navolgende leest u een aantal referenties.
Mocht u meer informatie willen over hoe wij werken of anderszins vragen hebben:
aarzel dan niet om contact op te nemen.

Lees verder