Print deze pagina

Met welke vraag loopt u rond?

Alle vragen die verband houden met vermogen en ondernemen – zakelijk en privé kunt u aan DonPari voorleggen.
Sterker, wij helpen u ook bij het formuleren van de vragen. Want ook bij geldzaken en (financiële) ondernemingsvraagstukken gaat het in de regel om de vraag áchter de vraag.

In alle gevallen is ons streven erop gericht om complexe, en soms ook ingrijpende, financiële en bedrijfseconomische kwestie terug te brengen tot begrijpelijke proporties.
En – belangrijker – tot haalbare marsroutes en werkbare systematieken.

Onze diensten omvatten de volgende activiteiten:

  • Advisering over financiële vraagstukken, financieel management en beleid
  • Financiële planning en advies voor particulieren en DGA’s
  • Fiscaal advies
  • Budgettering, meerjarenplanning
  • Analyse van bedrijfsprocessen, verbetervoorstellen, implementatie en monitoring
  • Begeleiding van overnames
  • Interim management
  • Klankbord voor management

De basis voor elk besluit

Ondernemen vraagt om visie, inzicht, kennis, durf en besluitvaardigheid. Besluiten die bij voorkeur gestoeld zijn op gefundeerde afwegingen, onderbouwd door de juiste cijfers.
Een overzicht van een aantal zaken waarbij wij u van dienst kunnen zijn.

Financiële planning
Wat wilt u nu? Over vijf jaar? Over tien jaar? En wat wilt u vooral niet? En wat voor plannen heeft u? Hoe gaat u die verwezenlijken, wat is daarvoor nodig? DonPari helpt bij het opstellen van een financiële planning voor uw persoonlijke en zakelijke doelen die u zekerheid en rust geeft.

ERP-systeem (Enterprise Resource Planning)
Als het goed is sluit bij een (productie) onderneming het inkoop-, productie- en verkoopproces naadloos op elkaar aan en is deze systematiek verankerd in alle administratieve procedures.

Bedrijfsprocessen versus administratieve vastlegging
Zijn de administratieve processen een juiste afspiegeling van de bedrijfsprocessen en vindt er periodieke evaluatie plaats? In de praktijk blijft dat tussen administratie en werkelijkheid vaak een wereld van verschil zit. Deze discrepantie blootleggen geeft het management de tools voor optimaliseringsslagen.

Verborgen kosten
Worden er kosten gemaakt die ook noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering? Of zijn kosten bijvoorbeeld enkele jaren daadwerkelijk gemaakt en worden ze sindsdien standaard in de budgettoekenning meegenomen?

Activity Based Costing
Een methodiek om kosten op een juiste wijze toe te delen aan het (productie)proces. Op deze manier kan worden vastgesteld of een product al dan niet met winst verkocht wordt, en bij welk volume het winstgevend wordt. Deze methode is zeer geschikt om assortiment of diensten door te lichten op bijdrage aan de winst en biedt dus handvatten voor toekomstig beleid.

Uitbesteding
Uitbesteding is tegenwoordig aan de orde van de dag. De ervaring leert dat de ‘lasten’ na verloop van tijd als een boomerang kunnen terugkomen. Maar ook omstandigheden kunnen wijzigen. het periodiek afwegen of uitbesteding inderdaad de juiste keuze heeft, kan veel tijd en geld opleveren.

Risico analyses
Veelal worden risico’s beoordeeld die standaard verzekerd worden. Worden deze risico’s wel op de juiste wijze afgedekt? Er zijn ook risico’s die een veel grotere impact kunnen hebben. Bijvoorbeeld valutarisico’s, maar denk ook aan arbeidsongeschiktheid- en debiteurenrisico.

Formele administratieve eisen
Het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening, de notulen aandeelhoudersvergadering, pensioenaanpassingen in notulen vastleggen: voorbeelden van schijnbare formaliteiten. Totdat de belastingdienst navraag komt doen of, erger, in het geval van een faillissement.

Lease of koop
Worden periodiek de kosten van lease of koop beoordeeld naar de omstandigheden en toekomst? Lease of koop hoeft niet per definitie goedkoper te zijn.

Juiste ondernemingsvorm
Welke fiscale en juridische afwegingen moeten meegenomen worden bij de keuze van de ondernemingsvorm. Het kan overigens ook zinvol zijn om dit alsnog (nadat de keuze al is gemaakt, of het bedrijf al enige jaren draait) te heroverwegen.

Subsidies
In Nederland en Europa is er een scala aan subsidies in het leven geroepen. Voor veel ondernemers een onbekend en ook ondoorzichtig terrein. DonPari helpt de mogelijkheden te inventariseren.

(Her)financiering
Veelal wordt een (her)financiering van de onderneming pas overwogen als er maximale druk is op de cashflow, ook al is een bedrijf nog zo winstgevend. Centrale vraag is: hoeveel ruimte heeft de onderneming nu en in de toekomst nodig om optimaal te kunnen functioneren? En mocht er financiering nodig zijn, wat zijn dan de beste opties?

Bedrijfsopvolging
Het is klassiek: bijna alle ondernemers gaan pas in een heel laat stadium nadenken over bedrijfsoverdracht. Omdat dit proces zowel psychisch als feitelijk ingrijpend is, is een lange en goede voorbereiding belangrijk en ook nodig. DonPari helpt bij het formuleren van het doel, de planning, adviseert over de methoden van overdracht en begeleidt deze.