Print deze pagina

Maatwerk, maatwerk, maatwerk

Uiteraard zijn alle trajecten maatwerk. In grote lijnen, is dit de werkwijze die wij aanhouden:

  • Een eerste gesprek met opdrachtgever: verkenning van het vraagstuk.
  • Formuleren van de opdracht, terugkoppeling in de vorm van een projectvoorstel. In de regel is dit projectvoorstel tweeledig, ook in de tijd. Het eerste deel bestaat veelal uit een voorstel voor onderzoek, analyse. Onderdeel hiervan kan zijn een aantal interviews in of buiten de organisatie. Dit mondt uit in een reeks aanbevelingen voor het vervolg in de vorm van een plan van aanpak.
  • Het tweede deel, de tweede fase, is de concrete uitvoering van het plan van aanpak.
  • Onderdeel van de uitvoering zijn kwaliteitsbewaking van de uitvoering, bewaken planning, verzorgen van ingebouwde markpunten, evaluatiemomenten en voortgangrapportages.
  • Gedurende het gehele traject is er regelmatig tussentijds overleg en afstemming, zodat een goed verloop van het traject telkens getoetst en desgewenst bijgestuurd kan worden.

Voor particulieren geldt uiteraard een aangepaste werkwijze, afgestemd op de vraagstelling.

Op enige afstand
Kern van de dienstverlening van DonPari is het snel en helder analyseren van de kern van het probleem en vervolgens de oplossing te bieden en deze ook te effectueren. Noodzakelijk voor een goede implementatie – met name in organisaties – is dat wij daarbij geen onderdeel worden van het proces zelf. Dat maakt dat we precies die afstand kunnen behouden, om tijdig en helder te kunnen signaleren of de kwaliteit van uitvoering als gewenst is.

Met een netwerk
DonPari heeft in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van specialisten op diverse terreinen. Dat betekent dat wij u ook kunnen helpen met vraagstukken die niet passen in onze portfolio, mochten deze zich gaande de samenwerking voordoen.

De kosten
Voor alle opdrachten wordt vooraf een begroting opgesteld.
Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden voor de kostenvergoeding:

  • een fee per dagdeel;
  • een percentage van de voorgenomen besparing;
  • op basis van no cure no pay;
  • een combinatie van deze opties.