In dit gedeelte van de website vindt u een overzicht van zaken die ons opgevallen zijn, die wij u niet willen onthouden. Ook geven we hier adviezen, tips en checklists. Wilt u op de hoogte blijven, abonneer u dan via de rss feed.

‘Verdwenen’ BTW

Begin van deze week mijn aangifte omzetbelasting opgesteld en ingediend. Bij de berekening van de voorbelasting heb ik twee kassabonnen van T-Mobile betrokken. Op deze kassabonnen staat netjes de BTW vermeld.  De kassabonnen zien er qua bedragen als volgt uit.

  • Setprijs € 269,95
  • Retour voorraad € 50,00
  • Te betalen € 219,95
  • BTW 19% = € 35,12

Op zich lijkt er niets aan de hand.

Lees verder

Recht of krom?

Wordt er nog recht gesproken in Nederland? Als ondernemer kom je af en toe in aanraking met een juridisch probleem. In eerste instantie proberen partijen er onderling uit te komen en als dit niet tot een oplossing komt, dan komen de juridische adviseurs om de hoek kijken. Een aantal zaken wordt dan alsnog in den minne geschikt. Zo niet, dan wordt het oordeel van de rechter gevraagd.

Lees verder

Juist en tijdig vastleggen besluiten

Grote ondernemingen zijn zodanig gestructureerd dat besluiten door directie, raad van bestuur en aandeelhouders standaard vastgelegd worden. Kleinere ondernemingen hebben vaak een beperkte bestuurlijke organisatiestructuur. Veelal zijn aandeelhouders en de directie dezelfde personen. En zo er al een raad van commissarissen is, dan blijkt er vaak een nauwe relatie te bestaan met de aandeelhouders en directie, die weer voortkomt uit een andere relatie. Het zijn immers vertrouwenspersonen die op afstand de onderneming volgen en de andere bestuursorganen van adviezen voorziet.

Lees verder

BTW verlaging voor bouw en administratieve druk

Onlangs heeft het kabinet besloten de omzetbelasting voor renovatie en verbouwingen te verlagen van 19% naar 6%. Deze verlaging ziet alleen toe op de in deze kosten begrepen arbeidskosten. De regeling gaat in op 1 oktober 2010 en eindigt (voorlopig) op 30 juni 2011. Op het eerste gezicht lijkt deze regeling simpel toepasbaar. Meestal bestaat de factuur voor rond 70% uit arbeidskosten. De toelichting bij het besluit geeft al aan dat het gecompliceerder is dan het lijkt. Laten we de regeling eens nader bekijken.

Lees verder